ARXIU DE LA UEC DE GRÀCIA

La UEC de Gràcia disposa d'un arxiu històric de la pròpia entitat gestionat pel responsable de la junta de biblioteca. Es composa de diferens parts on poden trobar-s'hi revistes i monografies antigues, la història de la pròpia entitat a través de tota la documentació generada a través dels anys, així com un fons sobre el romànic molt destacable.

L'arxiu conté la documentació de l'entitat excursionista Rafael de Casanova de caràcter netament catalanista i precurssora de la UEC de Gràcia en temps anteriors a la Guerra Civil. S'hi poden trobar els seus estatuts i els seus llibres d'actes que recullen tota la seva història, estroncada tràgicament pel conflicte bèl·lic com tantes d'altres institucions del país. L'any 1939 els membres del Rafael de Casanova intenten reconvertir-se en el Club Excurionista Pallars, entitat que no pot constituir-se atesa la significació política dels seus membres i pel fet de presentar els seus estatuts en català. Aquests estatuts es conserven a l'arxiu, com l'únic document d'aquest Club no-nat. És així que l'any 40 l'entitat esdevé delegació de la Unió Excursionista de Catalunya. Tota la documentació generada a partir d'aquest moment resta a l'arxiu de la UEC de Gràcia.

Els socis Cosme Miró i Albert Pàmies feren des de 1920 més de 2500 fitxes descriptives i fotografies de monuments d'art romànic català que conformen una part essencial de l'arxiu històric de la UEC de Gràcia.

L'arxiu també acull els butlletins tant de la Unió Excursionista de Catalunya com del Centre Excursionista de Catalunya, així com desenes de monografies de pobles realitzades en el transcurs del segle XX.

Aquest fons està conformat, a més a més, per una hemeroteca històrica, en la qual pot trobar-s'hi les col·leccions de les revistes Serra d'Or i L'Avenç.

 

 
 
 
DOCUMENTS
  Listat de llibres al arxiu de la UEC de Grācia (XLS)
 
 
ENLLAÇOS RECOMANATS
  Catāleg i repositori de l'entitat