JUNTA DIRECTIVA

Darrera actualització de la junta directiva a 22 de novembre de 2013:

Consell Directiu
President:
Vicepresident:
Secretaria:
Tresorer:
Jordi Ribé
Joan Ma Vives
Laia Gall
Francesc Moreno
Vocalies de les seccions
Vocal d'Arxiu i Biblioteca:
Vocal Coral Núria:
Vocal Material:
Vocal Formació:
Vocal SIEIJ:
Vocal Muntanya:
Vocal Natura i Fotografia:
Vocal SAME:
Vocal Veterans:
Vicenç Giménez
Antonio Pérez
Martí Ribé
Albert Royo
Anna Figuera
Ricard Hugas
Jordi Curtiella
Bernat Ros
Lydia Costa
Serveis
Administració:
Biblioteca:
Butlletí:
Manteniment del local:
Material:
Rosanna Aguilar
Vicenç Giménez
Rosanna Aguilar
Bernat Ros
Martí Ribé