75 Anys 75 Cims
 La celebració del 75è aniversari de la UEC de Gràcia és la motivació que ens fa proposar-vos aquesta “competició”. Les sortides col·lectives de la UEC de Gràcia, van començar el 1940 amb una excursió a Sant Llorenç del Munt i amb la intenció de fer un homenatge als nostres predecessors en l’entitat, proposem la repetició de les excursions col·lectives dels primers anys.

Què és?
L’activitat consisteix en fer l’ascensió dels 75 cims que s’han tret de la revista Senderos (predecessora d’Excursionisme).
L'activitat es durà a terme entre el 17 d'abril de 2015, dia de l’acte inaugural del 75è aniversari, i el 17 d'abril de 2016.


L’activitat no és un competició pura; és una proposta per tal de trepitjar aquells indrets de les excursions dels anys 40 amb la qual es vol afavorir la participació dels joves i dels veterans. Els primers perquè s’adonin del tipus d’excursió que es feien a l’inici de la vida social de la UEC i als veterans, per tal que recordin aquells temps.

Cada cim fet puntuarà diferent segons el tram d'edat del participant i l'altitud.

Lligueta 75 anys 75 cims

Puntuació dels cims:

Més de 3000 m: 5 punts
Més de 2000 m: 3 punts
Més de 1000 m: 2 punts
Menys de 1000 m: 1 punt


A la puntuació dels cims s’aplicarà una bonificació segons els trams d’edat següents:

0-8 anys: 1,5
9-18 anys: 1.3
19-70 anys: 1
71-100 anys: 1.5

L'edat del participant que es considerarà vàlida serà la que tingui el dia 17 d'abril de 2015.

Descarrega't la fitxa per omplir Descarrega't el llistat  

 

Què cal fer?
Per cada ascensió s'aportarà la següent documentació:
- Nom, edat (a 17 d'abril) i entitat de tots els participants
- Fotografia del cim amb els participants.

Si és possible s'aportarà també una fotografia del cim des de certa distancia i una molt breu ressenya de l'excursió.
A la pàgina web de la UEC de Gràcia hi haurà la fitxa que caldrà omplir. Les fitxes es podran dur personalment a la secretaria de la UEC de Gràcia o enviar per correu electrònic a 75cims@gmail.com.

Lligueta 75 anys 75 cims

Qui hi pot participar?

Hi poden participar els socis de totes les entitats UEC.

Quin premi hi ha?
El participant que obtingui més punts, en finalitzar l’activitat, tindrà com a obsequi una estada de cap de setmana, per a dues persones, en un dels refugis guardats de la UEC.

I en cas de dubtes o problemes?
Hi ha una comissió formada per membres de l’entitat que han fet la recopilació de cims i que resoldran qualsevol circumstància que es pugui produir en relació a l’activitat.
Aquesta comissió s’encarregarà de portar al dia la classificació que es penjarà quinzenalment a la pàgina web de la UEC de Gràcia.


Lligueta 75 anys 75 cims

 

 

    Compartir