Biblioteca

La Unió Excursionista de Catalunya de Gràcia disposa d’una biblioteca i una cartoteca especialitzades en temàtica excursionista. El seu fons el conformen monografies, guies de muntanya i mapes, a banda de la revista pròpia de l’entitat i d’altres centrades en l’excursionisme.

La biblioteca s’orienta a proporcionar informació i documentació sobre muntanya, és un espai obert al soci per atendre les seves necessitats Informacion als en relació al senderisme, el muntanyisme, l’escalada, les crestes, el barranquisme, la bicicleta de muntanya o l’espeleologia, així com diversos esports de neu.

Serveis de la biblioteca

Horari
La biblioteca de la UEC de Gràcia és oberta els dimarts i els divendres de 19:00 a 21:30 hores.

Servei d’informació bibliogràfica

  • Consulta del catàleg informatitzat
  • Lliure accés als llibres i revistes de la sala de lectura
  • Prestació de serveis d’informació bibliogràfica

Servei de préstec
Es poden deixar en préstec fins a tres documents per un període de dues setmanes en el cas dels llibres i d’una setmana en el cas dels mapes. Si els documents no són retornats en l’estat en el que foren prestats, el soci haurà d’aportar el mateix document en bon estat.

Fons documental

A la biblioteca el soci trobarà monografies, guies de muntanya, mapes i revistes especialitzades en senderisme, muntanyisme, turisme, bicicleta de muntanya, escalada, crestes, espeleologia i esports hivernals. L’àmbit geogràfic que abraça aquest fons és principalment Catalunya, però també Espanya i Europa, amb especial atenció als Alps, així com altres parts del món, en menor mesura.

La documentació de la biblioteca es manté actualitzada a través de les donacions que realitzen les principals editorials de temàtica excursionista, les donacions dels socis i les compres que realitza l’entitat.

Donacions
Els socis poden realitzar donacions de llibres, mapes i revistes a la biblioteca posant-se en contacte amb el seu responsable. Aquestes donacions seran acceptades i reconegudes en el butlletí de l’entitat sempre i quan la documentació aportada no es trobi ja al centre i estigui centrada en temàtica de muntanya.

Arxiu de la UEC de Gràcia

La UEC de Gràcia disposa d’un arxiu històric de la pròpia entitat gestionat pel responsable de la junta de biblioteca. Està format de diferents parts on poden trobar-s’hi revistes i monografies antigues, la història de l’entitat mitjançant tota la documentació generada al llarg dels anys, així com un fons sobre el romànic molt destacable.

L’arxiu conté la documentació de l’entitat excursionista Rafael de Casanova de caràcter netament catalanista i precursora de la UEC de Gràcia en temps anteriors a la Guerra Civil. S’hi poden trobar els seus estatuts i els seus llibres d’actes que recullen tota la seva història, estroncada tràgicament pel conflicte bèl·lic com tantes d’altres institucions del país. L’any 1939 els membres del Rafael de Casanova intenten reconvertir-se en el Club Excursionista Pallars, entitat que no pot constituir-se atesa la significació política dels seus membres i pel fet de presentar els seus estatuts en català. Aquests estatuts es conserven a l’arxiu, com l’únic document d’aquest club no-nat. És així que l’any 40 l’entitat esdevé delegació de la Unió Excursionista de Catalunya. Tota la documentació generada a partir d’aquest moment resta a l’arxiu de la UEC de Gràcia.

Els socis Cosme Miró i Albert Pàmies feren, des de 1920, més de 2500 fitxes descriptives i fotografies de monuments d’art romànic català que conformen una part essencial de l’arxiu històric de la UEC de Gràcia.

L’arxiu també acull els butlletins tant de la Unió Excursionista de Catalunya com del Centre Excursionista de Catalunya, així com desenes de monografies de pobles realitzades en el transcurs del segle XX.

Aquest fons està conformat, a més a més, per una hemeroteca històrica, en la qual pot trobar-s’hi les col·leccions de les revistes Serra d’Or i L’Avenç.

X