Búlder

La nostra entitat té un plafó de búlder situat a dins del local, amb inclinació variable fins a 30º, i equipat amb matalassos de protecció.

Les dimensions actuals del búlder són de 7 metres de llarg per 2,4 metres d’alçada, amb un total de 350 preses de diferents formes i mides.

Horari

Dimarts, dijous i divendres, de 19h a 21h30.

Normes d’utilització

  • Per utilitzar el búlder és imprescindible estar assegurat (modalitat C de la llicència FEEC, o que cobreixi activitats d’escalada). Cal deixar la targeta a la secretaria en entrar a l’entitat.
  • Els menors d’edat hauran de presentar un permís patern. Si el menor té menys de 15 anys haurà de ser acompanyat pel seu tutor.
  • L’accés al plafó i als matalassos només és permès amb peus de gat o descalç.
  • No es pot utilitzar magnesi en pols.
  • És responsabilitat de l’usuari tenir ben col·locats els matalassos de protecció per caigudes.
X